Tracks

Motorklub Den Haag werkt met tracks (sporen). We doen onze best om de routes zo goed mogelijk beschikbaar te stellen. Dit houdt in dat ze van voldoende routepunten (viapunten) zijn voorzien, zodat bij herberekenen in BaseCamp, met de “snelste tijd” en de “korste afstand” de route hetzelfde blijft.

Tevens doen wij dit op het meeste recente kaartmateriaal. Dit is een probleem. De Zumo 220, 550 en 660 werken met City Navigator NT-kaarten. De Zumo 340, 350, 390 en 590 met City Navigator NTU-kaarten. Voor de NT-kaart wordt 2x per jaar een update beschikbaar gesteld en voor de NTU-kaart 4x per jaar. Het kan dus zijn dat de beschikbaar gestelde routes, dus niet helemaal aansluiten op een ieders kaartmateriaal. Zeker als iemand verouderd kaartmateriaal heeft.

Om te zorgen dat iedereen de juiste route op zijn Zumo heeft staan, kan men de track (spoor) als route te rijden. Een track (spoor) een zeer gedetailleerd aantal punten (GPS- coördinaten), die de route bepalen en zijn onafhankelijk van de kaart. Bij het importeren van de track, rekent de Zumo de route uit. Deze zal de gedetailleerde track- punten volgen.

LET OP:
De route in de Zumo heeft alleen een begin- en eindpunt. AUTOMATISCH HERBEREKEN in de Zumo UITSCHAKELEN. Als deze op automatisch staat, dan zal bij afwijking van de route, de kortste of de snelste weg naar het eindpunt worden genomen. Voordeel is dat er geen via-punten in de route meer zitten. Zeker voor de Zumo 340, 350, 390 en 590, omdat men dan ook geen last meer heeft van “harde” en “zachte” via-punten.

De Zumo 210 en 220 heeft NIET de mogelijkheid om een track als route te rijden.

1. Garmin Zumo 550 en 660:
 • Zorg dat de track (spoor) op de Zumo staat. (Dat kan door met BaseCamp of MapSource de track naar het apparaat te zenden. Ook is het mogelijk om op de Zumo onder de map Garmin/GPX een gpx-bestand te zetten waar de track in staat.)
 • Schakel de Zumo in.
 • Kies voor het “steeksleuteltje” (extra).
 • Kies voor “mijn gegevens”.
 • Kies voor “Importeer gegevens”.
 • Kies voor “Triplogs”.
 • Vink de betreffende track (spoor) aan in kies voor “Importeer”.
 • Het apparaat gaat nu rekenen…….
 • Als de gegevens zijn geïmporteerd ga dan terug naar het startscherm.
 • Kies “Waarheen” of het “steeksleuteltje” (extra).
 • Kies voor “Routes” of “Aangep. routes”.
 • Kies de route en druk op “Ga”.

2. Garmin Zumo 340, 350, 390 en 590:
 • Zorg dat de track (spoor) op de Zumo staat.(Dat kan door met BaseCamp of MapSource de track naar het apparaat te zenden. Ook is het mogelijk om op de Zumo onder de map Garmin/GPX een gpx-bestand te zetten waar de track in staat.)
 • Schakel de Zumo in.
 • Kies voor “Apps” of “Toepassingen”.
 • Kies voor “Sporen”.
 • Vink de betreffende track (spoor) aan.
 • Kies linksboven het “steeksleuteltje” of het blokje.
 • Kies voor “Converteer naar reis” en kies vervolgens “Begin tot Einde”.
 • Vervolgens komt een scherm waarop de naam kan worden veranderd, dit kan maar je kunt ook direct op “OK” drukken..
 • Het apparaat gaat nu rekenen…….
 • Als de gegevens zijn geïmporteerd ga dan terug naar het startscherm.
 • Kies voor “Apps” of “Toepassingen”.
 • Kies voor “Reisplanner”.
 • Kies de route en druk op “Ga”.

3. GPX-trackbestand importeren TomTom
Je kunt MyDrive op je computer gebruiken om GPX-trackbestanden te importeren op je TomTom-systeem. De tracks worden opgeslagen in het menu Mijn routes. Je systeem navigeert exact langs de GPX-track en biedt niet aan je route opnieuw te plannen, zelfs niet als er een snellere route beschikbaar is.

Een GPX-trackbestand importeren

Let op: voor het importeren van OV2- en GPX-bestanden moet er ten minste 400 MB geheugenruimte op je GO beschikbaar zijn. Als je het bericht Je hebt meer ruimte nodigziet, maak dan ruimte vrij door ongewenste OV2- of GPX-bestanden met behulp van MyDrive te verwijderen, of door content van het systeem te verwijderen met behulp van MyDrive Connect.

Ga als volgt te werk om een GPX-bestand te importeren met MyDrive:
 • Verbind je GO met je computer met behulp van MyDrive Connect.
 • Selecteer Mijn routes in MyDrive.
 • Selecteer Importeer GPX-bestand en blader naar je GPX-bestand.

Tip: het trackbestand in Mijn routes heeft dezelfde naam als het GPX-bestand. Wijzig de naam van het bestand zodat je deze eenvoudig kunt herkennen in Mijn routes.

Je nieuwe track wordt weergegeven in de lijst Mijn routes.
 • Wacht totdat het trackbestand is geüpload naar je TomTom.
 • Open Mijn routes.

Je geïmporteerde track wordt weergegeven in de lijst Mijn routes.