Routepunten (waypoints)

Een routepunt is een punt en geeft een specifieke locatie weer. In een route worden de routepunten opgenomen. Is het routepunt alleen voor het uitzetten van een route waarlangs de route moet lopen dan noemen we deze punten via-punten.

Hieronder zien we een voorbeeld hoe we met via-punten een route maken.

Dit is hoe we de route willen gaan rijden. We hebben een via-punt gezet op de hoek van de Lanseringweg en de Zeebiesweg. Als we dit via-punt hier niet neerzetten dan zal de route (logischerwijs) aan het eind van de N706 direct naar de Rietweg lopen.


Als we bovenstaande route in TomTom laden zien we de route die hiernaast is afgebeeld. De route gaat aan het eind van de N706 direct naar de Rietweg. Dan wijst de route naar het via-punt en weer terug. De (oplettende) Garmin rijder zal dit negeren en gewoon doorrijden. De TomTom gebruiker ook maar moet wel handmatig aangeven in het toestel dat hij dit via-punt wil overslaan anders blijft TomTom hem terugsturen naar dit via-punt.

Om dit allemaal te voorkomen kunnen we meer via-punten in de route zetten. In de afbeelding hiernaast hebben we om de 2 KM een via-punt gezet. We doen dit automatisch met het programma RTWtools
Nu wordt de route exact geladen zoals we deze hebben bedacht. Zouden we echter om de 4 KM via-punten plaatsen dan zal TomTom de route weer laden zoals in figuur 2. Hoe dichter de via-punten bij elkaar staan hoe nauwkeuriger de route zal worden. Helaas zijn het aantal via-punten in de meeste TomToms heel beperkt.


Maak je een route uitsluitend voor Garmin dan is het gebruik van meerdere via-punten eveneens aan te raden. In Basecamp en in het toestel zit een mogelijkheid om aan de hand van een activiteiteprofiel de route te herberekenen. Bij elke wijziging van je activiteitenprofiel of wanneer je je route deelt met iemand die een ander activietietenprofiel heeft ingesteld zal de route worden herberekend en dus gewijzigd. In RTWtools kun je het maximuum aantal via-punten instellen evenals de afstand tussen de via-punten.

Hieronder zie je een video hoe je vanuit Basecamp je route kopieert, plakt in RTWtools. Bij instellingen geef je aan dat je om de 2 KM een via-punt wil hebben. Vervolgens converteer je de route. RTWtools plaatst in de route de via-punten en zet de aangepaste route met een nieuwe naam op je klembord. Deze plak je weer in Basecamp.