Wordt lid!

Wil je lid worden van Motorklub Den Haag dan hebben we een aantal gegevens nodig voor onze ledenadministratie. We verzoeken je alle gegevens in te vullen. Je kunt hier maar ook nadat je bent ingelogd aangeven welke gegevens je wilt delen met andere leden. Er zullen geen gegevens openbaar worden gemaakt. Motorklub Den Haag hanteert een strikt privacybeleid.

  
Vul hieronder het adres in van je persoonlijke website of je facebook pagina.

Hierbij verklaar ik dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
Privacyreglement

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Motorklub Den Haag haneert een privacyreglement welke voldoet aan de AVG. Hieronder kun je ons privacyreglement lezen.
Introductie.
Wj zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Met dit document laten we u weten welke gegevens we verzamelen, hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en welke maatregelen wij treffen om deze te beschermen.

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?
Uw gegevens worden in het kader van de vereniging, de diensten van de vereniging en het lidmaatschap verwerkt. Meer concreet worden de gegevens in dat kader voor de volgende doelstellingen verwerkt:
  • het aanhouden van een ledenlijst voor communicatie met en tussen de leden van de vereniging;
  • het communiceren binnen en tussen commissies en andere groepen binnen de vereniging;
  • het toesturen van informatie omtrent onze diensten waaronder bijvoorbeeld de agenda en stukken voor ledenvergaderingen en nieuwsbrieven en uitnodigingen van evenementen;
  • voor statistische doeleinden en voor het verbeteren en beveiligen van de website;
Bij aanvraag van het lidmaatschap ontvangt Motorklub Den Haag de volgende gegevens die zij ook zal verwerken:
Gebruikersnaam, Voornaam, Tussenvoegsel(s), Achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Adres, Huisnummer, Huisnummer toevoeging, Postcode, Woonplaats, Provincie,Telefoonnummer, Mobiel nummer, E-mail, Banknummer, Datum aanvang lidmaatschap, Merk motor, Type motor, Rijstijl.

Voorts zal Motorklub Den Haag persoonsgegevens over u verkrijgen doordat u gebruik maakt van de dienstverlening van de vereniging. Het gaat dan om gegevens die u zelf uit eigen beweging aan Motorklub Den Haag verstrekt, zoals bijvoorbeeld ICE -In Case of Emergency- gegevens, MID -Medische ID- gegevens, correspondentie, deelname aan vergaderingen, en gegevens die Motorklub Den Haag verkrijgt als gevolg van uw gebruik van de website, zoals bijvoorbeeld uw IP adres en informatie uit cookies.

Motorklub Den Haag gaat discreet om met uw persoonsgegevens en zal deze nooit verstrekken aan derden voor marketingdoeleinden.

Automatische gegenereerde informatie verzamelt voor statische doeleinden (in het kader van de werking van de website) en de beveiliging en verbetering van de website zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot u herleidbaar zijn.

Motorklub Den Haag kan uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht.

Wie hebben toegang tot uw gegevens?
De bestuursleden en webmaster van Motorklub Den Haag hebben volledig toegang tot uw persoonsgegevens.

Roadcaptains van Motorklub Den Haag hebben toegang tot uw telefoonnummer, uw ICE -In Case of Emergency- gegevens (indien verstrekt), MID -Medische ID- (indien verstrekt). De ICE en MID lijsten zijn bedoelt voor extra informatie bij noodsituaties.

Leden van Motorklub Den Haag hebben beperkt toegang tot uw persoonsgegevens. De volgende persoonsgegevens zijn middels een ledenlijst zichtbaar voor leden:
Gebruikersnaam, Voornaam, Tussenvoegsel(s), Achternaam, Postcode, Woonplaats, Provincie, Banknummer, Datum aanvang lidmaatschap, Soort Lid, Titel, Merk motor, Type motor, Rijstijl. U kunt zelf aangeven of uw Telefoonnummer en Geboortedatum op de ledenlijst moeten worden gepubliceerd.

Niet leden hebben een dusdanig beperkt toegang tot uw persoonsgegevens dat ze niet tot u herleidbaar zijn. De ledenlijst die gegenereerd wordt is bedoelt om aspirant- leden een indruk te geven hoe het ledenbestand van Motorklub Den Haag eruit ziet.

Wat zijn uw rechten?
Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend opgeslagen in een on-line database. Via de website van Motorklub Den Haag heeft u real-time toegang tot deze database (“uw profiel”) waardoor u zelf uw gegevens kunt inzien en kunt wijzigen.

U heeft ook de mogelijkheid om de status “Anoniem” (in menu “uw profiel”) in te schakelen. Hierdoor worden uw persoonsgegevens niet gepubliceerd op de ledenlijst. Met de status “Anoniem” heeft u echter ook geen toegang tot de persoonsgegevens van andere leden.

Uw persoonsgegevens worden binnen 1 jaar na opzegging van het lidmaatschap definitief verwijderd.

Hoe worden uw gegevens beschermd?
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde SQL-database. Deze database staat op een beveiligde server bij Web2Host in Steenwijk.

De website van Motorklub Den Haag heeft een SSL (Secure Sockets Layer) -certificaat. Hierdoor is ook de verbinding tussen de bezoeker van onze website en de server beveiligd.

Dagelijks wordt er een back-up gemaakt van de SQL-database en na 7 dagen overschreven. De back-up staat op een beveiligde server bij Web2Host in Steenwijk.

De ledenmutaties en de financiën worden door de secretaris en penningmeester real-time in de database geadministreerd.

De penningmeester heeft passende organisatorische maatregelen genomen om uw persoons- en bankgegevens (bankafschriften) die worden ontvangen na betaling van contributie goed te beschermen tegen verlies en/of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik.

Derden.
  • Dropbox is een clouddienst voor het online opslaan van bestanden. Onze website heeft een directe koppeling (API) met Dropbox waar het klubarchief is opgeslagen. Dropbox Privacy
  • Google Mail is een mailserver die het e-mail verkeer van de website en de popboxen van mootorklubdenhaag.nl afhandelen Google Privacy
  • Google Photo is een clouddienst voor het online opslaan van foto's. Onze website heeft een directe koppeling (API) met Google Photo waar de foto-albums zijn opgeslagen. Google Privacy
  • YouTube is een clouddienst voor het online opslaan van video's. Onze website heeft een directe koppeling (API) met YouTube waar de video's zijn opgeslagen. Google (YouTube) Privacy

Gebruik van cookies.
Sommige delen van de website van Motorklub Den Haag kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.

Intellectuele eigendomsrechten.
Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van de Motorklub Den Haag en van derden rusten. Zo zijn foto’s, teksten, video’s en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd, Het is derhalve niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Motorklub Den Haag de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/ of wijzigingen in de website aan te brengen.

Wijzigingen in dit privacyreglement.
Motorklub Den Haag behoudt zich het recht voor dit privacyreglement te wijzigen en adviseert u om deze regelmatig te bekijken. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.